1. Aplikační události (skripty)

  Article: AN0002156Updated: 13.12.2018

  Aplikační události umožňují skriptem reagovat na spuštění aplikace a přihlášení uživatele.

  Událost Spuštění aplikace

  Tato událost je spuštěna po spuštění aplikace a její inicializaci. V tomto okamžiku je vše již nakonfigurováno a modely jsou načteny.

  Během dne se může vyskytnout několikrát - pokaždé, když aplikaci restartujete vy nebo IIS. K události dále dochází změnou souboru web.config či po vytvoření a smazání souboru app_offline.htm.

  Událost Přihlášení uživatele

  Událost se spustí pro každého uživatele, když si v prohlížeči zobrazí systém ObjectGears. V tom okamžiku se mu vytvoří session a spustí se tato událost.

×