1. Funkce textové

  Article: AN0002153Updated:
  Název funkce a parametry Popis funkce
  Len(string) Vrací délku textu. (Návratovou hodnotou je datový typ integer.)
  Trim(string) Vrací vstupní řetězec po odstranění počátečních a koncových mezer. (Návratovou hodnotou je datový typ string.)
  TrimTime(date) Vrací datum bez údajů o hodinách, minutách a sekundách ze vstupního parametru s datem a časem. (Návratovou hodnotou je datový typ datum.)
  Left(string, pocet_znaku) Vrací řetězec obsahující počet znaků daný parametrem pocet_znaku z levé strany vstupního řetězce string. (Návratovou hodnotou je datový typ string.)
  Right(string, pocet_znaku) Vrací řetězec obsahující počet znaků daný parametrem pocet_znaku z pravé strany vstupního řetězec string. (Návratovou hodnotou je datový typ string.)
  Mid(string, zacatek, pocet_znaku) Vrací řetězec obsahující počet znaků daný parametrem pocet_znaku od znaku dle parametru zacatek ze vstupního řetězce string. (Návratovou hodnotou je datový typ string.)
  StartWith(text, na_co_zacina) Zjistí, zda řetězec v prvním parametru začíná na řetězec v druhém parametru. (Návratovou hodnotou je datový typ boolean.)
  Replace(text, co, za_co) Vrací vstupní řetězec poté, co v něm nahradil nalezené řetězce dle druhého parametru za řetězec dle třetího parametru. (Návratovou hodnotou je datový typ string.)
  IndexOf(text, co_hledat, startPozice) Najde pořadí znaku, kterým v řetězci text začíná řetězec co_hledat, přičemž začíná od pozice startPozice. První pozice v textu je 0. Vrátí -1, pokud text nebo co_hledat je prázdný řetězec nebo co_hledat není v textu. (Návratovou hodnotou je datový typ integer.)
  ToLower(string) Vrací vstupní řetězec po konverzi na malá písmena. (Návratovou hodnotou je datový typ string.)
  ToUpper(string) Vrací vstupní řetězec po konverzi na velká písmena. (Návratovou hodnotou je datový typ string.)
  Contains(string, co) Zjistí, zda v řetězci dle prvního parametru je řetězec dle druhého parametru. (Návratovou hodnotou je datový typ boolean.)
  CString(String) Konvertuje vstupní hodnotu na řetězec.
  (Návratovou hodnotou je datový typ string.)

   

×