1. Objekt skriptu OG.Registry

  Article: AN0002187Updated:

  Objekt nabízí funkce pro práci s registry Windows.

  Funkce scriptu

  Název Popis
  string GetValueSZ(string path, string valueName, string defaultValue) Funkce vrátí textovou hodnotu z registru.
  int GetValueDWORD(string path, string valueName, int defaultValue) Funkce vrátí celočíslenou hodnotu z registru.
  long GetValueQWORD(string path, string valueName, long defaultValue) Funkce vrátí celočíslenou hodnotu z registru.

  Při zápisu cesty do registru (parametr path) musíte ve skriptu zdvojit lomítko.

  Volání objektu

  OG.Registry

  Příklad volání

  var s1 = OG.Registry.GetValueSZ( 'HKEY_CURRENT_USER\\Software\\_text', 's1', 'X');
  var c1 = OG.Registry.GetValueDWORD( 'HKEY_CURRENT_USER\\Software\\_text', 'cislo', 11);
  var c2 = OG.Registry.GetValueQWORD( 'HKEY_CURRENT_USER\\Software\\_text', 'cislo2', 10);

×