1. Nastavení Údržby logů

  Article: AN0002132Updated: 28.01.2021

  Na této stránce se definují pravidla pro mazání starých dat z logů nebo archivních tabulek.

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Uložení změn

  Sekce: Systémové logy

  • Error log - aktivace a nastavení počtu dnů, po jejichž uplynutí mají být záznamy z logu ErrorLog smazány.
  • Přístup uživatelů do systému ObjectGears - aktivace a nastavení počtu dnů, po jejichž uplynutí mají být záznamy z logu UserAccessLog smazány.
  • Spouštění jobů - aktivace a nastavení počtu dnů, po jejichž uplynutí mají být záznamy z logu JobStartLogs smazány.
  • Odeslané emaily - aktivace a nastavení počtu dnů, po jejichž uplynutí mají být záznamy z logu Emails smazány.
  • Spuštění workflow - aktivace a nastavení počtu dnů, po jejichž uplynutí mají být záznamy z logu WFSeqRuns smazány.
  • Spuštění  exportů - aktivace a nastavení počtu dnů, po jejichž uplynutí mají být záznamy z logu ExportRuns smazány.
  • Spuštění importů - aktivace a nastavení počtu dnů, po jejichž uplynutí mají být záznamy z logu ImportRuns smazány.
  • Spuštění údržby logů - aktivace a nastavení počtu dnů, po jejichž uplynutí mají být záznamy z logu DeleteOldDataLog smazány.
  • Spuštění reportů - aktivace a nastavení počtu dnů, po jejichž uplynutí mají být záznamy z logu ReportLog smazány.
  • Spuštění automatických časových operací - aktivace a nastavení počtu dnů, po jejichž uplynutí mají být záznamy z logu AutomaticTimeOperationRuns smazány.
  • Globální hledání - aktivace a nastavení počtu dnů, po jejichž uplynutí mají být záznamy z logu PersonSearch smazány.
  • Spouštěné skripty - aktivace a nastavení počtu dnů, po jejichž uplynutí mají být záznamy z logu ScriptCallLogs smazány.

  Některé záznamy mohou zůstat v databázových tabulkách i po uplynutí doby, po které mají být smazány. K tomu dochází kvůli jinýcm záznamům, které se odkazují na tyto záznamy určené ke smazání. Tato situace nastává hlavně v případech, kdy jednotlivé typy logů mají nastavené různé lhůty mazání. Záznamy budou smazány, jakmile dojde ke smazání odkazujících se záznamů. 

  Sekce: Archívní tabulky v modelu

  • Model - po výběru modelu se zobrazí třídy s nastavenou archivací. U těchto tříd je možné aktivovat mazání archívních záznamů starších než nastavený počet dnů.

  Počet řádek v DB - Indikuje počet řádek v databázových tabulkách. Pokud je dotčeno více tabulek, jejich počty řádek jsou odděleny čárkou. Tyto údaje slouží pro představu o tom, jaký dopad na velikost databáze bude mít údržba jednotlivých tabulek.

×