1. Webová služba RunWorkflowSeq

  Article: AN0002093Updated: 21.09.2018

  Metoda spustí zadané workflow. Pro spuštění workflow je nutmé mít v definici workflow nastaven příznak Povolit přístup přes webové služby. Dále uživatel, který metodu volá musí mít nastavenu operaci Spustit workflow.

  Definice

  OGWorkflowSeqResult RunWorkflowSeq(string modelCode, string workflowCode, OOItemList startProperties)
  OGWorkflowSeqResult RunWorkflowSeq2(string modelCode, string workflowCode, OOItemList startProperties, string startClassDefCode, int? startDataRowId)

   

  Workflow se spouští zadáním kódu modelu a kódu workflow.

  Při startu můžete zadat hodnoty pro vlastnosti workflow. Seznam vlastností záleží na aktuální verzi workflow. Do startProperties se jako Key zadává kód vlastnosti a Value je hodnota vlastnosti.

  Při zadání parametrů startClassDefCode a startDataRowId spustíte workflow pro jeden konkrétní datový záznam (pouze ze třídy). Kód (startClassDefCode) musí být kód třídy ze stejného modelu jako je workflow.

   

×