1. OGWorkflowSeqResult

  Article: AN0002087Updated:

  Výsledek z volání webové služby pro práci s workflow.

  Vlastnosti

  Datový typ Vlastnost Popis
  int? WorkflowSeqRunId Id spuštěné instance workflow.
  int? WorkflowSeqRunState Id stavu spuštěného workflow.
  string Message Zpráva.

   Vlastnost WorkflowSeqRunId se nastavuje pouze při volání metody RunWorkflowSeq.

  Vlastnost WorkflowSeqRunState se nastavuje pouze při volání metody GetWorkflowSeqState.

  Vlastnost Message nastavuje metoda CallEvent

  Seznam stavů workflow

  Hodnota Název Popis
  0 Running Workflow aktuálně běží.
  1 Finished Workflow je již úspěšně ukončeno.
  2 Canceled Workflow bylo uživatelem zrušeno.
  3 Failed Workflow skončilo s chybou.
  6 Paused Workflow je pozastaveno.

   

×