1. OGScriptResult

    Article: AN0002086Updated:

    Výsledek z volání webové služby pro spuštění skriptu.

    Kontrola chyby po volání webové služby

    Pokud dojde k chybě při spuštění skriptu, bude chyba zapsána ve vlastnosti ErrorMessage a vlastnost IsOk bude obsahovat hodnotu False.

×