1. Webová služba GetDatas

  Article: AN0002070Updated:

  Metoda načte z databáze více datových záznamů z konkrétní třídy nebo dotazu.

  Definice

  OGDataResult GetDatas(OGData filter)

  Nastavení objektu OGData pro filtrování je popsáno u objektu OGData.

  Příklad

  $ws = 'http://localhost:55668/OGService.asmx?WSDL'
  $source = New-WebServiceProxy -Uri $ws -UseDefaultCredential

  #nacteni promenych z WebService
  $OGData = $source.GetType().Namespace + '.OGData'

  #vytvoreni objektu filtru
  $filter = New-Object($OGData)
  #$filter.Id = 100
  $filter.ParentType = 0

  #volani pomoci ID tridy
  $filter.ParentId = 16

  #volani pomoci kodu
  #$filter.ModelCode = 'mymodel'
  #$filter.ParentCode = 'myclass'

  #$filter.ReturnMetadata = 1
  #$filter.LanguageCode = 'cs-CZ'

  #zavolani metody
  $objData = $source.GetDatas($filter)

  #enumerace kolekce sloupcu daneho zaznamu tridy
  foreach($data in $objData.Datas)
  {
      foreach($item in $data.ColumnData)
      {
          #Key = ID sloupce
          #Value = Hodnota sloupce
          Write-Host $item.Key - $item.Value
      }
  }

×