1. Webová služba GetDataByFilter

  Article: AN0002069Updated:

  Metoda načte z databáze jeden datový záznam z konkrétní třídy nebo dotazu.

  Definice

  OGDataResult GetDataByFilter(OGData filter)

  Nastavení objektu OGData pro filtrování je popsáno u objektu OGData.

  Pokud nastavení filtru umožní nalezení více záznamu, je vždy vrácen jen jeden.

  Příklad

  Volání metody pomocí ID nebo pomocí kódu modelu a třídy.

  $ws = 'http://localhost:55668/OGService.asmx?WSDL'
  $source = New-WebServiceProxy -Uri $ws -UseDefaultCredential

  #nacteni promennych z WebService
  $OGData = $source.GetType().Namespace + '.OGData'

  #vytvoreni objektu filtru
  $filter = New-Object($OGData)
  $filter.Id = 100
  $filter.ParentType = 0

  #volani pomoci ID tridy
  #$filter.ParentId = 16

  #volani pomoci kodu
  $filter.ModelCode = 'mymodel'
  $filter.ParentCode = 'myclass'

  #$filter.ReturnMetadata = 1
  #$filter.LanguageCode = 'cs-CZ'

  #zavolani metody
  $objData = $source.GetDataByFilter($filter)

  #enumerace kolekce sloupcu daneho zaznamu tridy
  foreach($data in $objData.Datas)
  {
    foreach($item in $data.ColumnData)
    {
      #Key = ID sloupce
      #Value = Hodnota sloupce
      Write-Host $item.Key - $item.Value
    }
  }

×