1. Webová služba GetData

  Article: AN0002068Updated:

  Metoda načte z databáze jeden datový záznam z konkrétní třídy nebo dotazu.

  Definice

  OGDataResult GetDataById(int parentId, int id)

  OGDataResult GetData(string modelCode, string parentCode, int parentType, int id)

  Parametr modelCode je kód modelu.

  Parametr parentCode je kód třídy nebo dotazu z modelu zadaném parametrem modelCode.

  Parametr parentType je typ určující zda parentCode je třída nebo dotaz.

  Hodnota Popis
  0 Třída
  1 Dotaz

  Parametr parentId je Id třídy nebo dotazu.

  Parametr Id je Id datového záznamu, které se má načíst z databáze.

  Příklad

  Volání metody pomocí ID nebo pomocí kódu modelu a třídy.

  $ws = 'http://localhost:55668/OGService.asmx?WSDL'
  $source = New-WebServiceProxy -Uri $ws -UseDefaultCredential

  #nacteni promennych z WebService
  $OGData = $source.GetType().Namespace + '.OGData'

  #zavolani metody
  $objData = $source.GetData('jira', 'ukol', 0, 100)

  #enumerace kolekce sloupcu daneho zaznamu tridy
  foreach($data in $objData.Datas)
  {
    foreach($item in $data.ColumnData)
    {
      #Key = ID sloupce
      #Value = Hodnota sloupce
      Write-Host $item.Key - $item.Value
    }
  }

×