1. Webová služba FailedWorkflowSeq

  Article: AN0002067Updated: 16.10.2018

  Metoda ukončí s chybou zadané spuštění workflow. Pro ukončení workflow je nutmé mít v definici workflow nastaven příznak Povolit přístup přes webové služby. Dále uživatel, který metodu volá musí mít nastavenu operaci Spustit workflow.

  Definice

  OGWorkflowSeqResult FailedWorkflowSeq(int workflowSeqRunId)

  Pro ukončení běžícího workflow musíte znát jeho workflowSeqRunId. To je vráceno po volání metody RunWorkflowSeq ve vlastnosti WorkflowSeqRunId.

  Ukončit můžete jen běžící nebo pozastavené workflow. Jinak dojde k chybě.

×