1. Webová služba ContinueWorkflowSeq

  Article: AN0002064Updated: 16.10.2018

  Metoda spustí pozastavené workflow. Pro spuštění workflow je nutmé mít v definici workflow nastaven příznak Povolit přístup přes webové služby. Dále uživatel, který metodu volá musí mít nastavenu operaci Spustit workflow.

  Při spuštění se opět zobrazí všechny nedokončené úkoly a workflow je znova zpracováváno.

  Definice

  OGWorkflowSeqResult PauseWorkflowSeq(int workflowSeqRunId)

  Pro pozastavení běžícího workflow musíte znát jeho workflowSeqRunId. To je vráceno po volání metody RunWorkflowSeq ve vlastnosti WorkflowSeqRunId.

  Spustit můžete jen pozastavené workflow. Jinak dojde k chybě.

×