1. Workflow aktivita - Konec

  Article: AN0002042Updated: 22.09.2018

  Po vytvoření workflow máte ve schématu automaticky vloženy aktivity Start a Konec. Pokud se běh dostane na aktivitu Konec, pak je daná větev ukončena. Celé workflow je ukončeno v okamžiku kdy všechny běžící větve dojdou do aktivity Konec.

  Ve workflow můžete použít jen jednu aktivitu Konec a všechny větve do ní napojit. V některých případech však takto propojené schéma workflow může vypadat nepřehledně. Proto můžete používt více aktivit Konec a schéma tak zpřehlednit.

  Vlastnosti aktivity

  Název Popis
  Název Název aktivity. Zobrazuje se ve schématu a používá se při zápisu do logu workflow..
  Popis Popis aktivity. Zobrazuje se po najetí na aktivitu ve schématu.
  Okamžitě ukončit workflow Při zaškrtnutí se okamžitě ukončí celé běžící workflow. Při nezaškrtnutí běží workflow dokud je aspoň jedna nedokončená aktivita.
  Zpráva do workflow logu Zpráva se zapíše do logu spuštěného workflow.

  Ikona aktivity

  Podle nastavení aktivity Konec se pro přehlednost mění její ikona. Následující tabulka popisuje jednotlivá chování.

  Ikona Konfigurace
  Standardní ukončení workflow. Workflow nebo podschéma workflow je ukončeno, až jsou ukončeny všechny běžící aktivity workflow nebo podschéma workflow.
  Workflow je okamžitě ukončeno, jakmile této aktivitě End předá řízení jakákoli vstupní větev. Všechny rozběhnuté aktivity a úkoly jsou zrušeny.

  Tento stav je možné nastavit pouze u vnořeného schématu workflow (např. v aktivitě Vnořená synchronizace nebo Cyklus). V tomto případě je ukončeno jen vnořené schéma a pokračuje se v nadřízeném schématu. Všechny úkoly ve vnořeném schématu jsou ukončeny. Úkoly a aktivity z nadřízeného schématu nejsou ukončením ovlivněny.

  Tento stav je možné nastavit pouze u vnořeného schématu workflow v aktivitě Cyklus. V tomto případě je předčasně ukončen aktuální běh jednoho cyklu a pokračuje se následným.

   

×