1. Stránka CallEvent.aspx

  Article: AN0002037Updated:

  Tato stránka umožňuje pomocí jednoduchého HTTP požadavku aktivovat události workflow vytvořené aktivitou Událost. Pro aktivaci stačí, když je uživatel přihlášený. Žádnou zvláštní roli není třeba mít. Aby byla událost aktivována touto cestou, musí mít aktivita nastaven příznak Povolit volání od HTTP.

  Pro aktivaci události je třeba v URL nastavit tři proměnné:

  Název Popis
  code Kód události
  typeCall Typ volání
  id Id workflow nebo spuštění workflow.

  Vlastnost code se musí shodovat s kódem události, aby událost byla aktivována.

  Vlastnost typeCall je typ volání:

   

  Hodnota Popis
  0 Aktivují se jen události pro jedno konkrétní spuštění workflow.
  1 Aktivují se jen události pro jedno konkrétní workflow, přes všechny jeho verze.
  2 Aktivují se události přes celou aplikaci.

  Vlastnost id je id workflow nebo spuštění workflow. Význam závisí na vlastnosti typeCall.

   

  Po ukončení aktivace je v obsahu stránky vrácen text informující o úspěchu nebo neúspěchu aktivace:

  Hodnota Popis
  OK: Event x Volání bylo úspěšné. Aktivováno bylo x událostí.
  ERROR: x Při volání došlo k chybě. Popis chyby je x.

   Příklady volání

  Příklad volání pro aktivaci události pro jednu instanci workflow s id 123:

  CallEvent.aspx?code=myevent&typeCall=0&id=123

  Příklad volání pro aktivaci události pro všechny instance workflow s id 25:

  CallEvent.aspx?code=myevent&typeCall=1&id=25

  Příklad volání pro aktivaci události přes celou instanci ObjectGears:

  CallEvent.aspx?code=myevent&typeCall=2

×