Version:
 1. Web

  Article: AN0002035 Updated: 21.09.2018 Displayed: 721x

  Jedná se o základní komponentu zajišťující komunikaci s uživatelem nebo externími systémy (prostřednictvím webových služeb).

  Fyzicky jde o strukturu adresářů používaných serverem Microsoft IIS. Tato komponenta potřebuje databázi odpovídající verze.

  Podrobné informace najdete v části Funkcionalita systému.

   

  Na MS IIS zřídíme pool, nastavíme mu klasický režim, verzi .Net Frameworku 4.0 a identitu technického účtu, který bude mít oprávnění na adresář webové části systému ObjectGears, který zadáváme při definici instance ObjectGears během instalace pomocí instalátoru.

   

  Dále na MS IIS vytvoříme web, jemuž nastavíme jako fyzickou cestu výše uvedený adresář s webem.

   

  Webu také přidělíme port.

 2.    ---
  Your rating:
  Rated by users: 0x
 3. Top
SearchTitle
×