1. Web

  Article: AN0002035Updated: 21.09.2018

  Jedná se o základní komponentu zajišťující komunikaci s uživatelem nebo externími systémy (prostřednictvím webových služeb).

  Fyzicky jde o strukturu adresářů používaných serverem Microsoft IIS. Tato komponenta potřebuje databázi odpovídající verze.

  Podrobné informace najdete v části Funkcionalita systému.

   

  Na MS IIS zřídíme pool, nastavíme mu klasický režim, verzi .Net Frameworku 4.0 a identitu technického účtu, který bude mít oprávnění na adresář webové části systému ObjectGears, který zadáváme při definici instance ObjectGears během instalace pomocí instalátoru.

   

  Dále na MS IIS vytvoříme web, jemuž nastavíme jako fyzickou cestu výše uvedený adresář s webem.

   

  Webu také přidělíme port.

×