1. Vytvoření aplikace na IIS

  Article: AN0002023Updated: 22.04.2020

  Systém ObjectGears potřebuje pro svůj běh Microsoft Internet Information Services (MS IIS). Různé verze MS IIS se mohou v instalaci trochu odlišovat. Berte proto následující postup jako ukázku jedné z cest.

  Předpoklady

  Na serveru, na němž běží MS IIS, je třeba mít zapnuté následující funkce systému Windows (Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows):

  • Internetová informační služba - Webové služby - Funkce pro vývoj aplikací - ASP.NET (Pokud se vám nabízí více verzí ASP.NET, vyberte verzi pro vámi používaný .NET Framework - viz Systémové požadavky.)
  • Internetová informační služba - Webové služby - Zabezpečení - Ověřování systému Windows

  Vytvoření aplikačního poolu

  Vytvoření aplikačního poolu provedeme následujícím způsobem:

  1. Označíme v levém stromu „Application Pools“. Tím se nám zobrazí všechny aplikační pooly.
  2. Klikneme pravým tlačítkem pod aplikační pooly a zvolíme přidání nového aplikačního poolu.

  1. Zvolíme název aplikačního poolu.
  2. Zvolíme verzi .NET Frameworku na 4.0
  3. Pipeline mode nastavíme na Classic

  Zobrazení vytvořeného poolu aplikace.

  Nastavení účtu, pod kterým poběží aplikační pool

  Pravým tlačítkem klikneme na námi vytvořený aplikační pool a zvolíme v nabídce Advanced Settings pro nastavení účtu, pod kterým nám aplikační pool poběží.

  Změníme položku Identity ze standardního ApplicationPoolIdentity na námi vybraný účet.

  Zaškrtneme položku Custom account a stiskneme Set… pro nastavení.

  Nastavíme jméno a heslo účtu, pod kterým poběží aplikační pool.

  • Pokud se jedná o doménový účet, zadáme účet i s doménou.

  Potvrdíme zvolený účet.

  Přehled nastavených hodnot s vybraným účtem.

  Zobrazení všech aplikačních poolů na IIS spolu s námi nakonfigurovaným účtem.

  Přidání Webové stránky na IIS server

  Následujícím způsobem přiřadíme k IIS serveru webové stránky aplikace:

  1. Označíme v levém stromu Sites. Tím se nám zobrazí všechny webové stránky již nastaveny na IIS serveru.
  2. Klikneme pravým tlačítkem pod webové stránky a zvolíme přidání nové webové stránky.

  1. Nastavíme jméno stránky (toto jméno se nikde v aplikaci nevyskytuje).
  2. Zvolíme aplikační pool, pod kterým poběží aplikace.
   • Aplikační pool, který jsme si pro naši aplikaci již vytvořili a nastavili.
  3. Nastavíme položku Physical path, kde je fyzicky umístěn adresář s aplikací.
  4. Pomocí kliknutí na tlačítko Test Settings ověříme připojení na naši webovou aplikaci – viz Obrázek 1.
  5. Na portu 80 může běžet pouze jedna webová stránka na serveru. Jestliže je již mezi webovými stránkami nastavena nějaká aplikace na port 80, vyskočí hláška – viz Obrázek 2.

  Obrázek 1.

  Správné připojení na náši webovou aplikaci.

   

  Obrázek 2.

   Oznámení, že na portu 80, je již nastavena jiná webová stránka na tomto IIS serveru.

   

  Zobrazení správně nastavené webové stránky na IIS serveru.

  Nastavení Windows autentikace aplikace

  V levém stromu označíme ObjectGears (naší webovou stránku).

  • V menu ve skupině IIS zvolíme hodnotu Authentication.

  Povolíme hodnotu Windows Authentication.

×