1. Podporované procesy

  Article: AN0002019Updated: 26.05.2021

  Na platfomě ObjectGears lze vyvinout různorodé aplikace podporující různorodé procesy ať už formou vývoje specifické oblasti pro konkrétního zákazníka, formou customizace obecného řešení při implementaci u zákazníka nebo vývojem konkrétní aplikace partnery ObjectGears.

  Jednou ze základních oblastí, na kterou se ObjectGears zaměřuje, je podpora IT procesů:

    Proces Model
  Configuration management IT
  Incident a Problem management IT
  Request fulfilment Požadavky
  Knowledge management Znalostní báze
  Change management IT
  Test management IT
  Release management IT
  Project portfolio management IT
  Financial management Finance
  Prioritizace úkolů řešitele IT/Požadavky

   Všeobecně uznávanou kolekcí best practise z oblasti IT procesů (ITSM - IT Service Management) je ITIL. ITIL® je registrovanou obchodní značkou společnosti AXELOS Limited.

  ITIL (Information Technology Infrastructure Library) je vyvíjen a aplikován v organizacích po celém světě již více než dvě desítky let. Poslední verze 3 sestává ze šesti hlavních publikací:

  1. Introduction to ITIL Service Management Practices
  2. Service Strategy
  3. Service Design
  4. Service Transition
  5. Service Operation
  6. Continual Service Improvement

  Výše uvedené procesy podporované ObjectGears vycházejí z těchto publikací. Zároveň zohledňují praktické zkušenosti tvůrců příslušných řešení ObjectGears a implementačních partnerů z reálného světa. Každá organizace má svá specifika, kulturu, přístup k riziku. Například velikost organizace má značný vliv na míru řízení všech aspektů uvedených procesů. Při implementaci ObjectGears budou specifika organizace zohledněna implementačním partnerem a dle potřeb organizace budou jednotlivé oblasti rozšířeny nebo naopak zjednodušeny. Dále může být doporučeno větší použití workflow, které je obecně efektivnější než "ručně" prováděné procesy, "ruční" předávání výstupů mezi pracovníky atd.

×