1. Funkce CreateTypeRows

  Article: AN0002011Updated:

  Funkce slouží pro extrakci hodnot do číselníku a aktualizaci propojovacího odkazu.
   

  OG.DataRow.CreateTypeRows( int sourceTextColumnId, int sourceClasslinkColumnId, int destinationalTextColumnId)

  Představte si třídu AUTA, ve které máte seznam aut. Ve sloupci ZNAČKA je textová hodnota jeho značky - např: škoda, bmw, audi...
  Nyní chcete tento textový popis značky přesunout do jiné třídy a vytvořit tak číselník značek aut.
  Vytvořte proto novou třídu ZNAČKAAUTA se sloupcem NÁZEV. Dále do třídy AUTA vložte nový sloupec s odkazem na třídu ZNAČKAAUTA.

  Funkce v prvním kroku vloží do číselníku hodnoty, které v něm ještě nejsou a ve druhém kroku aktualizuje propojovací sloupec.
  Funkce bere v potaz jen nesmazané záznamy.
  Pokud již v číselníku existují záznamy, pak se vytvoří jen ty chybějící.
  Při aktualizaci propojovacího sloupce se aktualizují jen ty záznamy, které nemají v propojovacím sloupci žádnou hodnotu. Pokud tedy k některému záznamu nastavíte hodnotu, pak nebude funkcí přepsána.

  Funkci lze volat pomocí skriptů nebo funkcí Rychlý import dat / Extrahovat číselník přes formulář v Administračním nástroji.

  Popis parametrů

  Název Popis
  sourceTextColumnId Id sloupce ve zdrojové třídě, ve kterém je uložena textová hodnota.
  sourceClasslinkColumnId Id sloupce ve zdrojové třídě, kam se má uložit odkaz na záznam v číselníku.
  destinationalTextColumnId Id sloupce v číselníkové třídě, kam se má uložit název ze sloupce sourceTextColumnId.

   

×