1. Vlastnosti a proměnné v upozorněních

  Article: AN0001943Updated: 03.12.2018

  Seznam možných vlastností a proměnných je závislý na místě volání upozornění - třída, import, export... Seznam níže je podrobně popisuje.

  Vlastnosti

  Vlastnost Popis Použití

  app.par.kod_parametru

  application.parameter.kod_parametru

  Vrátí hodnotu parametru nepřiřazeného do modelu. Třída, Pravidlo třídy, ATO, Import, Export, Workflow aktivita
  model.id Vrátí id modelu. Třída, Pravidlo třídy, ATO, Import, Export, Workflow aktivita
  model.name Vrátí název modelu. Třída, Pravidlo třídy, ATO, Import, Export, Workflow aktivita
  model.code Vrátí kód modelu. Třída, Pravidlo třídy, ATO, Import, Export, Workflow aktivita

  model.par.kod_parametru

  model.parameter.kod_parametru

  Vrátí hodnotu parametru patřícího do modelu. Třída, Pravidlo třídy, ATO, Import, Export, Workflow aktivita
  column.kod_sloupce Vrátí hodnotu sloupce aktuální třídy. Třída, Pravidlo třídy, ATO
  class.id Vrátí id třídy. Třída, Pravidlo třídy, ATO
  class.name Vrátí název třídy. Třída, Pravidlo třídy, ATO
  class.code Vrátí kód třídy. Třída, Pravidlo třídy, ATO
  parent. Přejde na předka pro aktuání třídu a záznam. Třída, Pravidlo třídy, ATO
      parent.column.kod_sloupce Vrátí hodnotu sloupce předka aktuální třídy. Třída, Pravidlo třídy, ATO   
      parent.parent.column.kod_sloupce Vrátí hodnotu sloupce předka předka aktuální třídy. Třída, Pravidlo třídy, ATO
      parent.class.name Vrátí název třídy předka. Třída, Pravidlo třídy, ATO
  firstparent. Přejde na prvního předka pro aktuání třídu a záznam. Třída, Pravidlo třídy, ATO
      firstparent.column.kod_sloupce Vrátí hodnotu sloupce prvního předka aktuální třídy. Třída, Pravidlo třídy, ATO
  child. Přeje na potomka pro aktuální třídu a záznam. Třída, Pravidlo třídy, ATO
      child.column.kod_sloupce Vrátí hodnotu sloupce potomka aktuální třídy dle aktuálního záznamu. Třída, Pravidlo třídy, ATO
  lastchild. Přejde na posledního potomka pro aktuální třídu a záznam. Třída, Pravidlo třídy, ATO
      lastchild.column.kod_sloupce Vrátí hodnotu sloupce posledního potomka aktuální třídy dle aktuálního záznamu. Třída, Pravidlo třídy, ATO

  Vlastnosti parent a child můžete za sebe psát opakovaně, a tak přecházet na předky nebo potomky do libovolné úrovně dle hierarchie tříd pro aktuální záznam.

  Za vlastnostmi parent, child, firstparent a lastchild by měla následovat vlastnost column... nebo class...

  {{parent.class.name}}
  {{parent.parent.class.name}}
  {{child.child.column.kod_sloupce}}
  {{lastchild.column.kod_sloupce}}

  Proměnné při volání ze skriptu

  Při volání upozornění ze skriptu pomocí objektu OG.Email mají některé funkce parametr variable. To je Hashtable tabulka, do které můžete předat libovolný parametr a ten použít v upozornění. Toto upozornění však musí být voláno ze skriptu, kde jsou proměnné definovány, jinak budou nedostupné.

  Proměnné při volání z třídy / dotazu

  Proměnné jsou dostupné v pravidle Odeslat upozornění.

  Název Popis
  DataRow.Url Odkaz na detailní formulář se záznamem.

  Proměnné při volání z exportu

  Proměnné jsou dostupné při odeslání upozornění po zpracování exportu.

  Parametr Popis
  Export.Id Vrací interní identifikátor (Id) exportu.
  Export.Name Vrací jméno exportu.
  Export.ResultRow Vrací počet řádek v exportu.
  Export.ResultStatus Vrací výsledek exportu.
  Export.Person.Id Vrací interní identifikátor (Id) uživatele, který spustil export.
  Export.Person.FullName Vrací celé jméno uživatele, který spustil export.
  Export.StartTime Vrací čas zahájení exportu.
  Export.EndTime Vrací čas konce exportu.
  Export.FileName Vrací jméno exportovaného souboru.
  Export.ErrorMessage Vrací chybovou hlášku z exportu.
  Export.DetailUrl Vrací Url na stránku s detailem exportu.
  Export.RunsUrl Vrací Url na stránku s přehledem běhů exportu.

  Proměnné při volání z importu

  Proměnné jsou dostupné při odeslání upozornění po zpracování importu.

  Parametr Popis
  Import.Id Vrací interní identifikátor (Id) importu.
  Import.Name Vrací jméno importu.
  Import.StartTime Vrací čas zahájení importu.
  Import.EndTime Vrací čas konce importu.
  Import.Person.Id Vrací interní identifikátor (Id) uživatele, který spustil import.
  Import.Person.Fullname Vrací celé jméno uživatele, který spustil import.
  Import.Filename Vrací jméno importovaného souboru.
  Import.ResultStatus Vrací výsledek importu.
  Import.FileSize Vrací velikost importního souboru.
  Import.FileRowCount Vrací počet řádek importního souboru.
  Import.InsertRowCount Vrací počet řádek vložených do třídy z importního souboru.
  Import.UpdateRowCount Vrací počet řádek třídy aktualizovaných z importního souboru.
  Import.DeleteRowCount Vrací počet řádek smazaných ze třídy před zahájením importu.
  Import.DeleteBeforeRowCount Vrací počet řádek smazaných ze třídy, protože nebyly v importním souboru.
  Import.DeleteAfterRowCount Vrací počet řádek smazaných ze třídy, protože byly v importním souboru.
  Import.SetNullRowCount Vrací počet řádek, kterým bylo nastaveno NULL.
  Import.ErrorMessage Vrací chybovou hlášku z importu.
  Import.DetailUrl Vrací Url na stránku s detailem importu.
  Import.RunId Id spuštění importu.
  Import.RunsUrl Vrací Url na stránku s přehledem běhů importu.
  Import.RunLogUrl Vrací Url na stránku s detailním přehledem běhu jednoho spuštění importu.

  Příklad: Použití vlastnosti v notifikaci

  {{column.column_code}}
  {{model.name}}

  Příklad: Použití proměnné v notifikaci

  {{var.Export.Name}}
  {{var.DataRow.Url}}

×