1. Instalace balíčků

  Article: AN0001940Updated: 07.02.2020

  Instalace probíhá pod účtem přihlášeného uživatele. Administrátor provádějící instalaci musí mít následující oprávnění:

  • Právo zápisu na složky instance aplikace (adresář webové části, Windows služby atd.)
  • DB owner na databázi instance

  Instalaci balíčku zahájíme kliknutím na tlačítko Instalovat.

  Vybereme ObjectGears instanci, na níž se má balíček instalovat.

   

  Na další stránce vidíme informace o požadovaných verzích pro instalaci balíčku a těch nainstalovaných na dané instanci. Při první instalaci je tato část prázdná. Máme možnost zrušit vytváření zálohy před a po instalaci odškrtnutím dvou zaškrtávacích prvků níže. Instalace pak proběhne rychleji.

   

  Následující kroky se mohou lišit u jednotlivých balíčků. Balíčky si mohou před vlastní instalací vyžádat vyplnění určitých informací.

  Při první instalaci systému ObjectGears jsme dotázání na doplnění/úpravu konfiguračních parametrů. Parametry můžeme kdykoli později změnit v souborech web.config pro web a v konfiguračním souboru Windows služby. Zeleně označené parametry jsou nově přidané.

  Povinné je vyplnění dvou parametrů, které jsou označeny červeně. Prvním je účet, který bude mít v instanci oprávnění Administrátora. Jde o účet uživavatele, kterého následně v ObjectGears vytvoříte, např. na stránce Vytvoření prvního uživatele (viz níže) - vlastnost Účet. Pokud chcete použít doménovou autentizaci, zadejte zde doménový účet konkrétního uživatele včetně domény (název_domény\název_účtu). Pokud chcete být Administrátorem ObjectGears, zadejte zde váš účet. Druhým je WebUrl - adresa, pod kterou bude přístupný web ObjectGears a která bude aplikací vkládána do odkazů posíláných mimo ObjectGears, např. emaily.

   

  V následujícím kroku můžeme stanovit, zda se mají uživatelé přihlašovat pomocí jména a hesla nebo prostřednictvím Windows autentizace (doménovým účtem), jazyk informativní stránky při nedostupnosti ObjectGears, 32bit či 64bit Windows službu a nastavení odesílání emailů z ObjectGears. Všechna nastavení můžeme později měnit přímo úpravou výše uvedených konfiguračních souborů.

  V následujícím kroku potvrdíme start instalace balíčku.

   

  V případě instalace systému ObjectGears (zcela nová instance ne upgrade stávající), zainstalujeme Windows služby službu stisknutím tlačítka Spustit BAT soubor. Pokračujeme krokem číslo 5 dle postupu instalace Windows služby.

   

  Po dokončení instalace máme možnost přejít na web dané instance kliknutím na logo ObjectGears na bílém poli ve formuláři instalátoru. Můžeme také zobrazit log instalací

   

  V případě první instalace na danou instanci budeme po spuštění vyzvání k vytvoření prvního uživatele. Může to být například uživatele, kterého jsme definovali jako Administrátora výše. Nápovědu k jednotlivým polím získáme po kliknutí na ikonu otazníku v pravém horním rohu. Pokud chceme použít doménovou autentizaci, zadáme do pole Účet Windows účet daného uživatele ve formátu doména\účet.

   

  Pokud jste zvolili autentizaci jménem a heslem, budete na následující stránce vyzváni k zadání jména a hesla. Pokud jste zvolili Windows ověření a váš Windows účet se shoduje s účtem zadaným na stránce Vytvoření prvního uživatele, ObjectGears vám zobrazí výchozí stránku.

  V menu pokračujte vytvořením dalších uživatelů (ručně nebo jejich importem), vytvořením rolí a přidělením rolí uživatelům (na stránce uživatele). Každá z těchto stránek má v pravém horním menu ikonu otazníku, který k ní zobrazí nápovědu.

  V případě, že jste zvolili Windows ověření, ale na stránce Vytvoření prvního uživatele jste zadali jiný účet než ten, pod kterým jste přihlášen (včetně názvu domény), ObjectGears zobrazí hlášení o nemožnosti přístupu. V takovém případě se do ObjectGears přihlašte z počítače, na kterém budete přihlášení pod správným účtem.

  Nyní se podívejte, jak začít se systémem ObjectGears.

×