1. Instance

  Article: AN0001937Updated:

  Kliknutím na tlačítko Instance nacházející se na toolbaru si zobrazíte seznam nadefinovaných instancí systému ObjectGears.

  Kliknutím na název instance si na prostředním panelu zobrazíte základní informace o instanci.

  Složky instancí

  Jednotlivé instance si můžete pro přehlednost rozdělit do složek.

  Pro vytvoření podsložky klikněte ve stromovém zobrazení v levém panelu na položku, v níž má být nová podsložka. Dále v pravém panelu klikněte na tlačítko Nový adresář.

  Nová instance

  Pro vytvoření nové instance klikněte nejprve v levé části na složku, ve které chcete instanci vytvořit.

  Kliknutím na tlačítko Nová instance si zobrazíte formulář pro zadání základních parametrů instance. Povinné je vyplnění adresáře webu a connection stringu. Pokud neplánujete používat některou z částí systému ObjectGears kromě webu, pak pro ni nezadávejte adresář. Při instalaci se tato část přeskočí.
   

  Pro fyzické vytvoření instance je potřeba provést více kroků. Některé z nich instalátor neprovádí a musíte je provést ručně. Jde především o vytvoření databáze, potřebných účtů, adresářů, webu na MS IIS atd.  Podrobnější informace naleznete v nápovědě Instalace a konfigurace systému. Instalátor instaluje nové soubory na takto založenou instanci a provede vás celým procesem.

  Detail instance

  Kliknutím na název instance nebo na tlačítko Detail instance si zobrazíte detailní formulář. Můžete také zobrazit log instalací na danou instanci.

  Při vytváření nové instance je dostupná pouze první záložka Vlastnosti. Další jsou zobrazeny až po uložení instance.

   

  Vlastnosti instance

  Název Popis
  Název Název instance.
  Typ Rozlišení typu instance na provozní, testovací a vývojovou. Vlastnost má pouze informativní charakter.
  Web adresář Adresář, kde je nainstalována webová část systému ObjectGears.
  Piklo adresář Adresář, kde je nainstalován program Piklo, který je součástí systému ObjectGears.
  Admin tool adresář Adresář, kde je nainstalován admin tool systému ObjectGears.
  Windows service adresář Adresář, kde je nainstalována Windows služba systému ObjectGears.
  Connection string do DB Connection string pro připojení do databáze dané instanci . Tlačítkem Test zkontrolujete, zda jste jej zadali správně.
  Popis Váš popis instance.

   V průběhu instalací balíčků dochází k zálohování instancí. Uživatel však má možnost při každé instalaci toto výchozí chování zrušit. Všechny vytvořené zálohy dané instance najdete na kartě Záloha.

   Karta Naistalováno obsahuje informace o všech balíčcích, které na danou instanci byly v minulosti nainstalovány.

×