1. Případová studie Znalostní báze: Požadavky

  Article: AN0001846Updated:

  V této kapitole si popíšeme požadavky na systém, který chceme v ObjectGears vytvořit - znalostní bázi.

  Se znalostní bází by měly pracovat čtyři typy uživatelů:

  1. Čtenář - vyhledává články a zobrazuje si je.
  2. Autor - píše znalostní články, aktualizuje je, navrhuje jejich smazání.
  3. Schvalovatel - Schvaluje nové články, aktualizace nebo smazání existujících článků.
  4. Administrátor - Zřizuje nová témata a kategorie, spravuje okruh autorů nebo schvalovatelů v jednotlivých tématech, udržuje seznam bezpečnostních klasifikací a oprávněných čtenářů atd.

  Čtenář článků bude mít možnost hledat články ve znalostní bázi buď pomocí zadání klíčových slov a vyhledání článku nebo procházením jednotlivých témat a kategorií článků. Jednotlivé články dále bude moci hodnotit.

  Autor článků bude moci vytvářet články, editovat stávající nebo mazat existující články kategorií, ve kterých je povolen jako autor. Tyto jeho úpravy podléhají schválení gestorem daného tématu (oblast znalostí), pokud je definován. Autor má možnost k požadavku na změnu připojit komentář (vysvětlení potřeby změny, kterou provádí). Autor má možnost okamžitě stáhnout článek ze zobrazování čtenářům nebo naopak ho k zobrazování vrátit odkliknutím checkboxu Published. Tato jeho změna nepodléhá schválení a umožní tedy rychlou akci v případě, že je třeba článek okamžitě stáhnout.

  Schvalovatel obdrží požadavek na změnu a schválí ho nebo zamítne. K této své akci má možnost doplnit komentář vysvětlující důvody schválení/zamítnutí. V případě schválení dochází k aktualizaci článku na novou verzi a nastavení vlastnosti článku Update_date, která se zobrazuje uživatelům, na aktuální datum.

  Administrátor eviduje hierarchii oblastí znalostí. Na úrovni tématu se určují autoři a schvalovatel. Každé téma lze dále dělit na jednotlivé kategorie. Administrátor také spravuje seznam klasifikací článů a uživatelů, kteří mají k dané klasifikaci přístup.

   

  Článek bude uživateli nabídnut a zobrazen pouze bude budou splněny zároveň tyto tři podmínky:

  1. Článek byl schválen Schvalovatelem (Vlastnost Datum aktualizace je vyplněna).
  2. Článek je publikován (vlastnost Publikováno je Ano).
  3. Daný uživatel je uveden mezi čtenáři dané klasifikace článku nebo je daná klasifikace označena jako Veřejná.

  Schválení schvalovatelem bude podléhat pouze změna názvu článku, jeho znění a klasifikace.

×