1. Model IT - případová studie

    Article: AN0001844Updated: 12.08.2018

    Model IT je obsahuje řadu IT řešení od configuration management po řízení portfolia programů a projektů. Na příkladech si ukážeme  konkrétní vybranné funkčnosti, které mohou být inspirací, jak pomocí ObjectGears řešit nejrůznější úlohy.

×