1. Model Přístupová oprávnění: Workflow

  Article: AN0001838Updated:

  Pro naplnění požadavků je třeba, aby workflow převzalo základní informace o požadavku, které budou řídit průběh workflow. To lze zajistit předáním těchto informací do vlastností workflow při spuštění workflow přes skript spouštěný po uložení záznamu ve třídě Požadavky (Request). Druhou možností je zjištění těchto informací až v rámci workflow v aktivitě skript (např. vyhledání nadřízeného, gestora aplikace atd.). Workflow spouštěné v rámci pravidla aplikovaného po uložení nového záznamu je spouštěné v kontextu tohoto záznamu a lze se na něj tedy odkazovat prostřednictvím objektu OGWFActualRun (vlastnost InputDataRow).

  V rámci workflow zjistíme, zda existují nadřízení nebo gestoři a v takovém případě jim přidělíme úkol, ve kterém mohou požadavek schválit nebo zamítnout (workflow aktivita Úkol). Přiřazení uživatelů k úkolu, stejně jako aktualizaci stavu požadavku na "Pending for approval" a přidání nového záznamu do třídy Request flow o přiřazení požadavku ke schválení příslušnému uživateli provedeme na záložce Inicializační skript této aktivity. Na záložce Skript po vstupu uživatele budeme řešit zjištění, zda uživatel v daném úkolu požadavek schválil nebo zamítl a podle toho aktualizujeme příslušnou vlastnost workflow, která následně určí další postup ve schématu workflow. Dále zde přidáme záznam do třídy Request flow informující o akci manažera/gestora a popř. jeho komentáři (důvod schválení nebo zamítnutí).

  Aktivita Úkol zajistí informování uživatelů o přiřazení úkolu přes email (viz vlastnost Po vytvoření úkolu odeslat výchozí email na záložce Základní nastavení. Zastupitelnost uživatelů nemusíme řešit ve schématu workflow. Lze využít delegaci, kterou uživatel nastaví svého zástupce v případě nepřítomnosti. Pokud je třeba, lze úkol přidělit více uživatelům a pomocí volby Akce na záložce Základní nastavení nastavit, zda je úkol schválen/odmítnut při akci prvního schvalovatele (volba Po uložení záznamu: První zpracování ruší ostatní úkoly) nebo ho musí schválit všichni uživatelé (volba Po uložení záznamu: Všechny úkoly zpracovat).

  Pokud manažer nebo gestoři neexistují, přejdeme přímo k přidělení práv.

  V případě zamítnutí požadavku změníme status požadavku na "Refused" a workflow ukončíme.

   

×