1. Modul Utilities

  Article: AN0001822Updated: 29.03.2019

  Modul obsahuje sadu užitečných funkcí a webpartů, které rozšiřují systém ObjectGears ve specifických oblastech.

  Webpart OGColor

  Webpart zobrazuje přehled css stylů, které můžete použit při tvorbě vlastních webpartů. U každého stylu je zobrazen jeho název s aktuálním zobrazením barev podle vybraného tématu.

  Webpart použijete jeho vložením na novou stránku v modelu. Při změně tématu v daném modelu se vždy zobrazí aktuální barvy. 

  Webpart pro výběr týdne nebo měsíce

  Webpart slouží pro výběr týdne nebo měsíce. Dle konfigurace se může uživatel přepínat mezi výběrem týdne a měsíce. Dále pomocí šipek dopředu a dozadu se lze přesouvat na předchozí či následující týden nebo měsíc.

  Vlastnosti

  Název Popis
  Kód Kód webpartu pro přístup přes skripty.
  Nadpis Nadpis, který se zobrazuje na stránce.
  Zobrazit styl webpartů Příznak, zda se má webpart zobrazovat ve stylu ObjectGears.
  CSS třída CSS třída, která se přiřadí webpartu.
  Min. datum Minimální datum, které uživatel může vybrat.
  Max. datum Maximální datum, které uživatel může vybrat.
  Výběr týdne Příznak, zda lze vybírat datum po týdnech.
  Výběr měsíce Příznak, zda lze vybírat datum po měsících.
  Skript po výběru časového intervalu Skript, který se spustí po změně datumu.

   Vlastnosti pro skript

  Tyto vlastnosti je možné použít ve skriptu.

  Název Popis
  DateTime OGNewDatetime Nově vybrané datum
  int OGSelectedType

  0 - Interval měsíc

  1 - Interval týden

  OGContentPage Stránka, kde je webpart umístěn
  OGWebParts Seznam všech webpartů na stránce. Pro přístup k webpartům použijte jejich kód.

   Příklad skriptu

  Skript níže nastaví vybrané datum do webpartu wp_multiedit a provede jeho reinicializaci.

  var d = ( OGSelectedType == 0 ? OGNewDatetime.AddMonths(1) : OGNewDatetime.AddDays(7));
  OGWebParts['wp_multiedit'].SetData('dateFrom', OGNewDatetime);
  OGWebParts['wp_multiedit'].SetData('dateTo', d);
  OGWebParts['wp_multiedit'].SetData('selectedType', OGSelectedType);
  OGWebParts['wp_multiedit'].ReInicialization();

  Webpart Cookie

  Webpart vloží na stránku informace o tom, že web používá pro sledování uživatele cookies. Informování o cookies vyžaduje legislativa Evropské unie.

  Webpart TOP

  Webpart vloží na stránku do pravého dolního rohu šipku. Po kliknutí na šipku se stránka posune na začátek. Uživateli se tak usnadní posun delší stránky zpět na začátek.

  Šipka se objeví, až když se uživatel na stránce posune trochu dolů.

×