1. Formát importu XML

  Article: AN0001774Updated:

  Jedná se o rozšířený formát pro přenos dat. Jednotlivé záznamy a sloupce jsou zapsány pomocí hierarchické struktury xml elementů.

  V definici importu můžete nastavit různé parametry importního souboru, ty budou popsány dále.

  Kódování souboru

  Importní soubor může být v libovolné kódové stránce. Pro správnou funkci jej musíte správně vybrat jinak může dojít k chybnému importu.

  Struktura XML importního souboru

  Pro správný import je třeba, aby každý záznam byl zapsán v jednom elementu a jednotlivé sloupce záznamu v jiných vnořeným elementech.

  Cestu k elementu pro každý záznam je nutné definovat v poli XML cesta k položce.

  V importním souboru XML můžete mít další data, která nebudou importována. Import si všímá jen dat, která má importovat.

  XML je case sensitive.

  Příklad níže ukazuje import tří záznamů se sloupci name, number a type. Hodnota pro pole XML cesta k polože bude nastavena na /datas/data (včetně úvodního lomítka!).

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <datas>
   <data>
    <name>Tom</name>
    <number>11</number>
    <type>A</type>
   </data>
   <data>
    <name>Charles</name>
    <number>12</number>
    <type>A</type>
   </data>
   <data>
    <name>John</name>
    <number>130</number>
    <type>C</type>
   </data>
  </datas>
  

  V případě XML importu nemůžete použít číslované sloupce jako u CSV importu.

  Mapování sloupců

  V definici importu určujete mapování sloupců ve třídě, do níž data importujete, na sloupce z importovaného souboru. Mapování provedete zadáním jména sloupce do pole Importní sloupec u příslušného sloupce třídy. Jeden sloupec z importního souboru můžete mapovat na více sloupců třídy, do níž importujete.

  Na pořadí sloupců ve třídě a importním souboru nezáleží. V importním souboru můžete mít také více sloupců, které se při vlastním importu budou ignorovat. Máte tak možnost použít jeden importní soubor pro více importů. Např. nejdříve naimportujete hodnoty do číselníku při využití vlastnosti importu Importovat unikátní záznamy a následně vlastní data do jiné třídy, která se na číselník odkazuje.

  Sekce CDATA

  V některých elementech XML se můžou vyskytovat znaky, které by narušili formát XML a import by nebylo možné provést. Jde např. o znaky   <   nebo    >   . V takových to případech je možné obsah elementu uzavřít do sekce CDATA. Jedná se o standardní techniku pro XML.

  Příklad:

  <data>
  <![CDATA[
  ...zde je nebezpečný obsah.
  ]]>
  </data>

   

   

×