Version:
 1. Databáze

  Article: AN0001597 Displayed: 616x

  Data systému ObjectGears jsou uložena v databázi. Tuto komponentu vyžaduje Web i Windows služba. Také Administrátorský nástroj obsahuje funkce prováděné nad zvolenou databází.

  V běžných scénářích by do databáze nemělo být přistupováno přímo, ale měla by být využity funkce komponenty Web nebo Windows služba zejména z důvodu bezpečnosti (autentizace a autorizace uživatelů a integrita dat zajištěná systémem ObjectGears). V některých případech je možné zvážit integraci přes databázi. Tato otázka je popsána v kapitole Programové rozšíření.

 2.    ---
  Your rating:
  Rated by users: 0x
 3. Top
SearchTitle
×