1. Obecné datové typy - Void

    Article: AN0001763Updated:

    Typ Void neobsahuje žádnou hodnotu. Funkce vracející typ void znamená, že funkce nevrací žádnou hodnotu.

    Následující příklad ukazuje funkci NecoDelej, která nemá žádné vstupní parametry ani žádný výsledek nevrací.

    void NecoDelej()

     

×