1. Obecné datové typy - TimeSpan

    Article: AN0001761Updated:

    Typ TimeSpan slouží pro uložení času a pro práci s časovými výpočty.

    Pro podrobný seznam funkcí a vlastností vyhledejte datový typ TimeSpan .Net Frameworku  na stránkách firmy Microsoft.

×