1. Datový typ OG - WorkflowSeqTaskList

  Article: AN0001759Updated:

  Objekt je seznam objektu WorkflowSeqTask.

  Vlastnosti objektu

  Všechny funkce se vztahují k seznamu objektů nad nimiž je funkce volána.

  Název Popis
  WorkFlowSeqTaskList GetTasksByActivityCode( string code) Funkce vrátí úkoly podle kódu aktivity.

   

×