1. Ovládací prvek TextItem

  Article: AN0002373Updated: 08.11.2018

  Ovládací prvek, který na stránku vloží textové pole, které se používá pro editaci dat.

  Vlastnosti

  Název Popis
  int MaxLength Maximální délka textu. Pokud je 0, pak je neomezená.
  int MinLength Minimální délka textu. Pokud je 0, pak je neomezená.
  int Rows Počet zobrazených řádek. Pro dlouhé texty.
  string DefaultCssClass Výchozí CSS třída pro control.
  void Focus() Metoda předá controlu focus.
  string Text Textová hodnota v controlu.
  string TextCommented Text v komentářové části controlu.
  string RegularExpression Regulární výraz použití před ukládáním controlu.
  string RegularExpressionMessage Chybové hlášení při nesplnění regulárního výrazu.
  object GetData() Funkce vrátí text v textboxu.
  void SetData(object value) Metoda nastaví text do textboxu.
  string GetDataAsString() Funkce vrátí text v textboxu.
  string TextBoxClientId ID textboxu na klientu. Slouží pro použití v Javascriptu na klientu.
  string Placeholder Hodnota pro placeholder, tj. text, který se zobrazí, pokud není zadána žádná hodnota.
  bool IsRegimeInsertCommented Příznak, zda je text v v režimu přidávání komentářů.
  string ID ID rámečku.
  bool Mandatory Příznak, zda je hodnota povinná.
  bool ReadOnly Příznak, zda je control jen pro čtení.
  string Tag Textová vlastnost pro vlastní použití.
  OGItem OGItem Nadřízený OGItem. V tomto OGItem je rámeček vložen. Pokud je vráceno NULL, pak neexistuje nadřízený OGItem.

  Příklad

  Skript přidá do stránky titulek a textitem.

  gi = OGForm.CreateOGGroup( 'gicontakt', 'Kontaktní údaje', false, false);
  OGForm.AddControl( gi);

  var r = OGForm.CreateRow();
  var c1 = OGForm.CreateCol(true);
  var ti1 = OGForm.CreateOGTitle('ti1', 'Jméno a přijmení', true);
  var t1 = OGForm.CreateOGText( 'tName', true, null);

  c1.Controls.Add( OGForm.CreateItem(ti1, t1));
  r.Controls.Add(c1);
  gi.Controls.Add(r);

×