1. Datový typ OG - PersonInfo

  Article: AN0001740Updated:

  Objekt PersonInfo je jednodušší verze objektu Person.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  int Id Id uživatele.
  string DisplayName Celé jméno uživatele. Odpovídá vlastnosti Person.FullName.
  PersonInfo(int id, string displayName) Konstruktor objektu.
  static PersonInfo Create(int? id, string fullName) Statická funkce, která vytvoří instanci PersonInfo z id a jména uživatele.
  static PersonInfo Create(Person person) Statická funkce, která vytvoří instanci PersonInfo z objektu Person.

   

×