1. Datový typ OG - PageSetting

  Article: AN0001737Updated:

  Objekt umožňuje nastavení několika vlastností stránky s webparty.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  string BackgroundColor CSS kód pro barvu pozadí celé stránky. Příklad:   red,  #000000
  string BodyOnLoad JavaScript, který se spustí po načtení stránky do prohlížeče (událost OnLoad).

   Příklad

  OGPageSetting.BackgroundColor = 'red';

×