1. Datový typ OG - NotificationList

  Article: AN0001732Updated: 22.09.2018

  Objekt je seznam objektu Notification.

  Vlastnosti objektu

  Všechny funkce se vztahují k seznamu objektů nad nimiž je funkce volána.

  Název Popis
  NotificationList GetByModelId(int modelId, bool onlyWithoutLanguage) Funkce vrátí upozornění pro zadaný model. Při nastavené parametru onlyWithoutLanguage na TRUE jsou vráceny jen základní upozornění bez nastaveného jazyka.
  Notification GetByCode(string code) Funkce vrátí upozornění podle zadaného kódu.
  Notification GetByCodeLanguage(string code, int languageId) Funkce vrátí upozornění podle zadaného kódu a jazyka.

   

×