1. Objekt IDbTransaction

  Article: AN0001702Updated:

  Tento objekt je definován v .NET Frameworku. Zde uvádíme jen několik jeho vlastností vhodných pro práci v systému ObjectGears.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  IDbConnection Connection Objekt connection pro připojení k databázi.
  void Commit() Funkce potvrdí všechny změny v transakci.
  void Rollback() Funkce zruší všechny změny v transakci.

   

×