Version:
 1. Datový typ OG - ExportRun

  Article: AN0001698 Displayed: 520x

  Objekt uchovává data z jednoho spuštění exportu.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  int ExportId Id spuštěného exportu.
  DateTime DateTimeStart Čas spuštění exportu.
  DateTime? DateTimeEnd Čas dokončení exportu.
  PersonInfo Person Uživazel, který export spustil. Pokud je NULL, pak je export spuštěn systémem ObjectGears.
  int? ResultRow Počet exportovaných řádek.
  int ResultStatus

  Stav exportu:

  0 - Export byl úspěšně dokončen

  2 - Při zpracování exportu došlo k chybě

  3 - Export právě probíhá

  4 - Export byl zrušen

   

 2.    ---
  Your rating:
  Rated by users: 0x
 3. Top
SearchTitle
×