1. Datový typ OG - ControlOperationsUserSetList

  Article: AN0001676Updated:

  Objekt je seznam objektů ControlOperationsUserSet.

  Vlastnosti objektu

  Všechny funkce se vztahují k seznamu objektů, nad nimiž je funkce volána.

  Název Popis
  ControlOperationUserSet GetByCode( string code) Funkce vrátí instanci tlačítka pro nastavení jeho vlastností.
  ControlOperationUserSet this[string code] Funkce vrátí instanci tlačítka pro nastavení jeho vlastností.

   

   Přiklad skrytí tlačítka s kódem 'sk' na toolbaru:

  OGControlOperations.GetByCode('sk').Visible = false;

  OGControlOperations['sk'].Visible = false;

   Přiklad přejmenování tlačítka s kódem 'sk':

  OGControlOperations.GetByCode('sk').Name = 'Nový text';

×