1. Datový typ OG - ContentPage

  Article: AN0001671Updated:

  Objekt představuje stránku, na kterou je možné vkládat webparty.

  Vlastnosti

  Název Popis
  int Id Id stránky.
  int? ModelId Id modelu, do kterého stránka patří.
  Model Model Model, do kterého stránka patří.
  string ModelPageDisplayText Text "" nebo název modelu.
  string Code Kód stránky.
  bool HideMenu Příznak, zda se má skrýt menu.
  bool HideOGTemplate Příznak, zda se má skrýt vzhled ObjectGears.
  string Title Název stránky.
  int Type Typ stránky.
  bool ShowInDefaultMenu Příznak, zda se má stránka zobrazit ve výchozím menu.
  string ImageUrl Url na obrázek stránky.
  string Script Skript definovaný na stránce.
  string InfoDescription Informační hlášení.
  string PageDesign HTML design stránky.
  int RefreshInSeconds Čas obnovy stránky v sekundách. Při hodnotě 0 se obnova neprovádí.
  int? RedirectToContentPageIdAfrerRefresh Id stránky, na kterou se má při obnově stránky přejít.
  bool Public Příznak, zda je stránka veřejná.
  string PageUrl Url na stránku. Vhodné pro použití ve skriptech.

   

   

×