1. Datový typ OG - ColumnClassDefUserSetList

  Article: AN0001669Updated:

  Objekt je seznam objektů ColumnClassDefUserSet.

  Vlastnosti objektu

  Všechny funkce se vztahují k seznamu objektů, nad nimiž je funkce volána.

  Název Popis
  ColumnClassDefUserSet GetByCode( string code) Funkce vrátí instanci sloupce třídy pro nastavení jeho vlastností.
  ColumnClassDefUserSet GetByCode(int parentId, string code) Funkce vrátí instanci sloupce třídy pro nastavení jeho vlastností.
  ColumnClassDefUserSet GetById(int columnClassDefId) Funkce vrátí instanci sloupce třídy pro nastavení jeho vlastností.
  ColumnClassDefUserSet this[ string code] Funkce vrátí instanci sloupce třídy pro nastavení jeho vlastností.
  ColumnClassDefUserSet this[ int index] Funkce vrátí instanci sloupce třídy pro nastavení jeho vlastností.

   

  Přiklad skrytí sloupce s kódem 'description' na detailním formuláři s daty (DataDetail.aspx):

  OGColumns.GetByCode('description').Visible = false;

  OGColumns['description'].Visible = false;

   Přiklad nastavení read-only režimu sloupce s kódem 'color' na detailním formuláři s daty (DataDetail.aspx):

  OGColumns.GetByCode('color').ReadOnly = true;

   Přiklad přejmenování sloupce s kódem 'color' na detailním formuláři s daty (DataDetail.aspx):

  OGColumns.GetByCode('color').Name = 'Nový název';

×