1. Ovládací prvek Label

  Article: AN0001725Updated: 10.05.2021

  Ovládací prvek z ASP.NET, který umožňuje na stránku vložit text nebo formátovaný HTML kód s textem.

  Vlastnosti

  Název Popis
  Control Parent Odkaz na nadřízený control.
  bool Visible Příznak, zda je control zobrazen nebo skryt.
  string ID ID controlu na serverové straně.
  string ClientID ID controlu v HTML stránce. Slouží pro použití na klientské straně v JavaScriptu.
  string Text Text zobrazovaný labelem.
  string CssClass Název CSS třídy pro styly.
  string ToolTip Tooltip zobrazení po najetí myší nad label.

  Příklad

  Příklad přidá label do stránky. Nastaví mu ID na l1.

  var label = OGForm.CreateLabel('l1', 'Your text.');
  OGForm.AddControl(label);


   

×