1. Obecné datové typy - Object

    Article: AN0001660Updated:

    Typ Object je předek všech objektových typů. Implemetuje následujicí metody, které jsou popsány na stránkách Microsoft http://msdn.microsoft.com.

     

×