1. Obecné datové typy - Long

    Article: AN0001658Updated:

    Typ Long slouží pro uložení velkého celého čísla v rozsahu –9,223,372,036,854,775,808 do 9,223,372,036,854,775,807 (64-bit integer).

    Použití ve skriptech:

    var l = 103;
    l = l + 57;

×