1. Obecné datové typy - Guid

    Article: AN0001655Updated:

    Typ Guid slouží pro uložení jedinečného identifikátoru. Každé vygenerování identifikátoru je celosvětově jedinečné.

     

×