1. Obecné datové typy - DateTime

  Article: AN0001651Updated:

  Typ DateTime slouží pro uložení datumu s časem hodnoty. Datum může mít maximální rozsah od 1.1.0001 do 31.12.9999. Čas může mít rozsah od 00:00:00 do 23:59:59.

  Pro podrobný seznam funkcí a vlastností vyhledejte datový typ DateTime .Net Frameworku  na stránkách firmy Microsoft.

   

  Použití ve skriptech:

  var d = new System.DateTime( 2012, 11, 24);   //rok, mesic, den
  AnyFunction( d);

×