1. Obecné datové typy - Byte

    Article: AN0001650Updated:

    Tento typ představuje 1 byte (8 bit). Může obsahovat hodnotu 0-255.

×