1. Odkaz na třídu či uživatele

  Article: AN0001639Updated: 04.06.2019

  Při použití zvláštního zápisu lze v dotazu přímo vytvořit sloupec typu Odkaz na třídu. Tímto sloupcem získáte možnost provázat data z dotazu na detail záznamu ve třídě.

  Systém ObjectGears nemůže zjistit odkud data z dotazu pocházejí. Proto toto musíte určit pomocí názvu sloupce. Za správnost odkazu (správná třída a mapovací ID) odpovídá tvůrce dotazu.

  Formát názvu sloupce pro sloupce typu odkaz na jeden záznam

  Požadovaná informace se zadává do aliasu za klíčovým slovem AS. První část aliasu definuje název a kód sloupce, který dotaz bude vracet, za něj se přidají tři podtržítka a následuje kód cílové třídy nebo klíčové slovo person.

   

  Ukázka odkazu sloupce mybuilding na třídu building:

  mybuilding___building

  Ukázka odkazu sloupce teamleader na uživatele:

  teamleader___person

  V obou případech musí sloupce dotazu obsahovat ID ze třídy nebo ID uživatele.

  Celý příklad dotazu:

  SELECT my.building AS mybuilding___building, my.teamleader AS teamleader___person
  FROM {{: class.myclass :}} my

  Odkaz na třídu z jiného modelu

  V případě, že odkazovaná třída je z jiného modelu, je třeba dodat do názvu sloupce i kód modelu. Kód zadejte před název třídy a oddělte jej středníkem. Celý název pak musíte uzavřít do složených závorek.

  Pro ukázku použijeme předchozí příklad, ale s tím rozdílem, že třída building bude definována v modelu myModel.

  SELECT my.building AS [mybuilding___mymodel:building], my.teamleader AS teamleader___person
  FROM {{: class.myclass :}} my

  Formát názvu sloupce pro sloupce typu odkaz na více záznamů

  Syntaxe dotazu na sloupec typu odkaz na více záznamů je se od předchozích příkladů liší a je následující následující:

  identifikátory_záznamů požadovaný_název_sloupce__dotazu___kód_třídy___kód_sloupce

  ap.id approvers___approval_process___approvers

  Celý příklad dotazu: 

  SELECT ap.id,
              ap.name,
              ap.id approvers___approval_process___approvers,
              ap.id company___approval_process___applicable_for,
              ap.id process___approval_process___cl_approval_process
  FROM {{:class.approval_process:}} ap

   

  Příklady tvorbu dotazů s odkazy jsou uvedený v Příkladech a doporučených postupech.

×