1. Spolupráce s okolím

  Article: AN0001589Updated: 21.09.2018

  Systém ObjectGears je otevřeným systémem a na různých úrovních spolupracuje s okolními systémy.

  Kromě dávkových přenosů dat pomocí exportů a importů můžete použít:

  1. webové služby
  2. vyplnění formuláře
  3. upozornění
  4. integraci přes databázi

  Webové služby

  Webové služby je vhodné použít pro integraci systémů. Informace k použití webových služeb v systému ObjectGears najdete zde.

  Vyplnění formuláře

  Slouží pro jednoduché předvyplnění formuláře hodnotami z URL. Můžete tak elegantně integrovat systém ObjectGears s okolními systémy.

  Upozornění

  U některých objektů (např. třídy, exporty, importy) lze definovat upozornění, která mají být odeslána na příjemce upozornění v případě určité události. Jazyk upozornění lze lokalizovat tak, že vytvoříme jedno výchozí upozornění a pak volitelně další pro potřebné jazykové verze. Uživateli pak pouze stačí ve svém profilu nastavit požadovaný jazyk.

  Integrace přes databázi

  Systém ObjectGears nabízí objekty implementující dědičnost, audit trail a další pokročilé funkce ve srovnání s klasickými databázovými objekty. Přesto může být integrace na úrovni databáze v určitých případech nejvhodnější volbou. Omezení, která byste přitom měli mít na paměti, jsou popsána v programovém rozšíření.

  Export do Excelu

  Export záznamů na stránce datas.apsx může být vyvolán uživatelem kliknutím na ikonu  nebo přidáním parametru &export=excel do URL stránky datas.aspx.

  Mailbox

  Funkcionalita Mailbox umožňuje načítat emaily z Microsoft Exchange a vkládat je do systému. Email je podle nastaveného mapování uložen do třídy. Zároveň je možné nastavit spuštění skriptu, který se spustí po uložení emailu a reagovat určitým způsobem na příchozí email.

  V použité třídě také lze definovat pravidlo Po uložení nového záznamu a reagovat na nový email.

  Kdy integrovat stávající systémy s ObjectGears

  Kromě obecné potřeby přenosu informací mezi aplikacemi existuje několik konkrétních scénářů použití ObjectGears v podnikovém informačním systému:

  1. Repository master dat (číselníků) - ObjectGears jsou svým designem ideálním systémem pro centrální úložiště číselníků používaných v rámci společnosti. V ObjectGears můžete navrhnout systém číselníků se vzájemnými vazbami, definovat příslušná oprávnění na celé číselniky nebo jednotlivé záznamy a nechat stávající aplikace odebírat si data přes webové služby.
  2. Workflow designer a engine - Stávající aplikace mohou v případě potřeby použít workflow ObjectGears bez nutnosti vyvíjet tuto funkcionalitu v původních aplikacích. V ObjectGears navrhneme schéma workflow, určíme jaké úkoly mají být kým řešeny, a stávající aplikace pouze necháme zavolat workflow přes webovou službu a předat mu potřebné parametry (vlastnosti workflow). ObjectGears workflow zajistí distribuci úkolů (uživatelé dostanou emailové notifikace s odkazem do ObjectGears) a dle jejich vyřešení zavolá stávající aplikace a předá jim výsledné hodnoty.
  3. Systém pro centrální správu jobů - V ObjectGears lze definovat řadu jobů spouštěných na základě času nebo určité události. Pomocí workflow lze pak běh jednotlivých jobů vzájemně podmiňovat a docílit tak sladění všech datových přenosů realizovaných v rámci informačního systému celé společnosti.

  Povolení/zakázání integrací

  Pokud je integrace realizována prostřednictvím určitých integračních objektů (exporty, importy, skripty...) lze ji centrálně řídit. Toto nastavení se provádí v menu Správa - Systém - Informace o aplikaci v parametru Povolit integrační interface. Toto nastavení podmiňuje povolení/zakázání všech integračních objektů, které jsou označeny jako Integrační exporty, import, skript...

  Omezení je vhodné použít např. v těchto případech:

  • Došlo k chybě a je třeba zakázat integrace, aby se chyba nešířila dále
  • Došlo k chybě na externím systému a je třeba zakázat integrace, aby se chyba nešířila dovnitř systému ObjectGears a nepoškodila se data
  • Provedli jste obnovu ze zálohy a před povolením přístupu uživatelům a jiným systémům potřebujete provést určité opravy
  • Provedli jste kopii provozní databáze na testovací prostředí a nechcete, aby se spouštěly integrační operace

  Zakázání integrací souvisí s funkcí zakázání přístupu uživatelům. Obě zajistí ochranu dat ve zvláštních případech.

×