1. Identifikace instance

  Article: AN0001580Updated:

  V případě, že je v organizaci provozováno více instancí ObjectGears, je třeba je pro uživatele odlišit, aby nedošlo ze strany uživatele k záměně instance a např. provedení testovací transakce v produkčním prostředí nebo naopak. Instance sice mají různé adresy, ale pro uživatele to není dostatečně jasný rozdíl.

  Pro tento účel se používají dva parametry souboru web.config: InstanceTypeName a InstanceTypeStyle. První obsahuje název instance, který se objeví na každé stránce ObjectGears, druhý pak styl (formátování) tohoto textu. Název instance se zobrazuje také na stránce pro přihlášení.

  <setting name =InstanceName" serializeAs="String">

      <value>Production</value>

  </setting>

  <setting name =InstanceTypeStyle" serializeAs="String">

      <value>background-color: red;color: white</value>

  </setting>

  Výše uvedená konfigurace se projeví na stránce modrým nápisem Production v červeném poli:

   

  Pokud tedy používáme produkční a testovací instanci, přičemž z produkční instance pravidelně zálohujeme databázi a přenášíme ji do testovací, stačí mít v souborech web.config jednoznačné odlišení názvu a stylu instance, aby si uživatel byl vždy vědom toho, kde pracuje. Protože je tato konfigurace mimo databázi, zůstane po aktualizaci databáze nezměněna.

×