1. Rychlý import dat

  Article: AN0001573Updated:

  Tato funkce slouží pro jednoduché prvotní rychlé nalití dat do systému ObjectGears.

  Pokud vytvoříte novou třídu a chcete ji naplnit daty, pak máte několik možností:

  1. Ručně zadat všechny záznamy.
  2. Vytvořit import a data jím načíst. Poté import smazat.
  3. Insert záznamů do tabulky v databázi. Musíte si však být jisti, co děláte a že to děláte správně.
  4. Použít tento rychlý import dat.

  Při importu platí tyto pravidla a omezení:

  • Provádí se jen vložení záznamů bez ohledu na existující záznamy ve třídě.
  • Spouští se pravidla před uložením záznamu.
  • Kontroluje se omezení nastavené na sloupcích - min, max povolená délka/hodnota, povinnost...
  • Lze importovat všechny typy sloupců kromě:
   • souborů
   • tříd
   • násobných odkazů do číselníku/osob

  Import je dostupný v rámci administračního nástroje. Je tedy dostupný pouze pro administrátora.

  Postup importu

  1. Připravte si excelový soubor s daty. Můžete použít excel s více listy nebo více oblastí s daty na jednom listu.
  2. Spusťte administrační nástroj a zobrazte formulář pro rychlý import dat.
  3. Na záložce Zdroj dat vyberte excelovský soubor a klikněte na tlačítko Načíst.
  4. Na záložce Data pomocí myši vyberte oblast s daty, kterou chcete importovat.
  5. Pokud je na prvním řádku název sloupců, pak zaškrtněte volbu První řádek obsahuje názvy sloupců.
  6. Na třetí záložce Mapování, vybete model a třídu, do které chcete záznamy importovat.
  7. V seznamu sloupců vyberte cílový sloupec pro data, která chcete importovat, .
  8. Na toolbaru klikněte na tlačítko Importovat.

   

  Jednotlivé záznamy v Excelu zapisujte do řádků - co řádek, to jeden záznam ve třídě.

  V datech nepoužívejte prázdné řádky, ty se také importují a mohlo by dojít k chybě (např: nevyplněné sloupce).

  Jednotlivé záznamy se importují odděleně (ne v jedné transakci). Pokud při x-tém záznamu dojde k chybě, pak předchozí záznamy zůstanou již ve třídě vloženy.

  Před vlastním importem jsou kontrolovány datové typy. Při chybě je u daného políčka na záložce Data zapsáno chybové hlášení. Po najetí na takovéto pole je popis chyby zobrazen.

  Extrakce dat do číselníku

  Na formuláři pro import dat je tlačítko Extrahovat číselník, které zobrazí formulář pro pohodlnou extrakci dat z jednoho textového sloupce třídy do číselníku.
  Formulář interně volá funkci OG.DataRow.CreateTypeRows.

  Popis polí na formuláři:

  Název Popis
  Model Model s třídou kterou chcete upravit.
  Třída Třída s daty která chcete upravit.
  Zdrojový text Hodnoty tohoto sloupce chcete extrahovat do číselníku.
  Zdrojový odkaz Do tohoto sloupce bude uložen odkaz na záznamy do číselníku.
  Cílový text Cílový sloupec v číselníku, do kterého budou uloženy hodnoty ze zdrojového textového sloupce.
×