1. Hromadné mazání tříd

  Article: AN0001571Updated:

  Z webového rozhraní nelze hromadně smazat třídy modelu. Tato funkcionalita je dostupná pouze v Administračním nástroji.

  V administračním nástroji klikněte na tlačítko Hromadné mazání tříd a zobrazí se vám následující formulář.

  Nejdříve vyberte model a následně zaškrtněte seznam tříd, které chcete mazat.
  Tlačítkem Smazat třídy spustíte vlastní mazání.

  Pro mazání platí několik omezení:

  • na třídy určené ke smazání nesmí odkazovat jiný objekt v ObjectGears
  • nemůžete mazat třídu, která má potomky, které nejsou také zahrnuti do mazání

  Mazání pracuje v několika krocích, které nejsou prováděny v transakci. V prvním kroku se ze tříd mažou sloupce, které se na třídy odkazují. Následně jsou mazány vlastní třídy.
  Pokud je proces smazání přerušen z výše uvedených důvodů, tyto důvody odstraňte a mazání opakujte.

×